Studieaanbod

In dit domein staan mens en de maatschappij centraal in al hun mogelijke facetten. Het domein bevat studierichtingen op elk abstractieniveau. De leerling kan dus kiezen voor een opleiding die voorbereidt op een academische of een professionele bachelor maar ook voor richtingen die rechtstreeks op de arbeidsmarkt gericht zijn.

Richtingen die doorstromen naar een academische of een professionele bachelor vereisen een ernstige studiehouding en een hoog abstractievermogen. De leerlingen kunnen vlot leerstof verwerken en zijn in staat vakoverschrijdende projecten zelfstandig of in groep tot een goed einde te brengen.

Leerlingen uit Humane wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen en Sociale en technische Wetenschappen stromen door naar studierichtingen op het niveau universiteit of hogeschool.

De studierichtingen Verzorging en Organisatiehulp stomen de leerling rechtstreeks klaar voor de arbeidsmarkt. De leerlingen die deze studierichtingen keizen, houden ervan kinderen, zieken of bejaarden te helpen en te verzorgen. Ze scherpen hun sociale vaardigheden aan via stages en projecten.

De leerlingen die kiezen voor het domein Welzijn en Maatschappij zijn geëngageerd. Ze willen zich inzetten voor hun medemens, voor een betere samenleving, voor een betere wereld.