Tentoonstelling Kinderrechten

Voor het vak Integrale Opdrachten organiseerden de leerlingen van 4STW een tentoonstelling over Kinderrechten voor de leerlingen van 1STV.



De leerlingen onderzochten eerst een bepaald kinderrecht, waarna ze de gevonden informatie voorstelden a.d.h.v. een paneel en een spel.