Zoeken

Onze Missie

In deze presentatie vindt u meer informatie over de overgang van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar.

Algemeen schoolreglement

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Schoolreglement secundair onderwijs

Schoolreglement van de basisscholen

Partners

CLB

Vrij CLB Waas en Dender
www.vclbwaasdender.be

Scholengemeenschap Archipel en Schelde- en Denderland

www.sg-archipel.be
www.scheldeendenderland.be

Kathondvla

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Bereikbaarheid

ÓSCAR ROMEROCOLLEGE

Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde

info@romerocollege.be

Fiets

Alle campussen zijn veilig met de fiets te bereiken via de binnenstad of de Noordlaan. Er zijn fietsstalplaatsen op alle campussen; de leerlingen van de eerste graad stallen hun fiets in de garage aan de Nachtegaalstraat (te bereiken via het OLV-Kerkplein of via de Verkeerslichten aan de Noordlaan).

Dagindeling

Een normale schooldag is als volgt ingedeeld
 

07.45 uDe poorten gaan open
08.25 uBegin van de eerste lesperiode (2 lesuren)
10.05 uPauze
10.20 uBegin van de tweede lesperiode (2 lesuren)

Pagina's