Inschrijven eerste jaar

De online inschrijvingen voor het eerste jaar zijn afgesloten.

De coronaperikelen hebben ons genoodzaakt de werkwijze van de inschrijvingen bij te sturen voor het schooljaar 2020-2021. 

Onderaan kon u het formulier vinden om uw zoon of dochter voor 1A of 1B in te schrijven voor het schooljaar van 2020-2021. Na de digitale inschrijving zal een van onze medewerkers telefonisch contact opnemen om de inschrijving te finaliseren.

Wie digitaal inschreef via onze website werd telefonisch gecontacteerd om de inschrijving te voltooien. Om de inschrijving definitief te maken hebben we ook een kopie of foto nodig van onderstaande documenten:

    • getuigschrift lagere school of een attest van gevolgde leerjaren
    • laatste (semester)rapport van de lagere school
    • een advies van de lagere school
    • eventueel zorgformulier

Aangezien we jullie hiervoor nog steeds niet op school mogen ontvangen, willen we jullie vragen om tegen 5 juli een ingescande kopie of duidelijk leesbare foto van deze documenten te mailen naar inschrijvingen@romerocollege.be. Willen jullie in het onderwerp van de mail naam van de leerling en studierichting/talentmodule vermelden? De documenten kunnen ook in een gesloten omslag worden binnengebracht met duidelijke vermelding ‘Eerste Graad Óscar Romerocollege’ op Kerkstraat 60, 9200 Dendermonde.

Hebben jullie nog vragen? Neem contact op met de school op 052 69 01 40 of via info.eerstegraad@romerocollege.be.

We nodigen jullie meteen ook uit voor de onthaalavonden in augustus. Op dinsdagavond 25 augustus ontvangen we ouders en leerlingen van 1STEM-technieken, 1STEM-wetenschappen en 1 Klassieke talen;  op woensdagavond 26 augustus voor ouders en leerlingen van 1Maatschappij en welzijn, 1 Taal en wetenschappen, 1B (OK), Sport, Sport-wetenschappen ...

Er volgt nog een officiële uitnodiging per mail in de week van 18 augustus met meer info. Houden jullie dit moment alvast vrij?

 

Privacywetgeving:  Klik hier om te lezen hoe wij als school met deze vertrouwelijke gegevens zullen omgaan.