Voor wie zich aangemeld heeft om een eerstejaar in te schrijven.

Dit is een bericht voor al wie zijn of haar kind aangemeld heeft om bij ons in ingeschreven te worden (dit aanmelden kon tot 11 maart). Eerst en vooral hartelijk bedankt voor het vertrouwen om voor het Oscar Romerocollege te kiezen!

De aanmeldingsperiode is ondertussen afgelopen. Jullie kregen een toewijzingsbrief of een email met de school van jullie keuze. 
 
Wij ontvangen jullie graag op woensdag 23 maart en dinsdag 19 april om jullie inschrijving te vervolledigen. Om alles vlot te laten verlopen, kunnen jullie een moment reserveren via deze link
 
 
Heb je jou niet aangemeld? Dan kan je ook je kind rechtstreeks inschrijven op 19 april zolang er vrije plaatsen zijn op onze school.