Adres wijzigen oud-leerling VHTI / Vrije Handelsschool / Technisch Instituut Sint-Vincentius

Oud-leerlingenbond VHTI / Vrije Handelsschool / Technisch Instituut Sint-Vincentius: Adreswijziging doorgeven

Vul de volgende velden in om uw adresverandering door te geven aan het secretariaat van onze Oud-leerlingenbond zodat we u op de hoogte kunnen houden van alles wat we als school voor onze oud-leerlingen organiseren.

Voornaam:
Familienaam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Straat:
Nr:
Postcode:
Gemeente:
Klas waarin u afstudeerde:
Afstudeerjaar
Opmerkingen: