Vernieuwing

Basisoptie sport in het tweede jaar

Vanaf schooljaar 22-23 nieuw in het tweede jaar!

Basisoptie Sport

 

Voor wie?

Tweede leerjaar A - SPORT

Ben je gebeten door sport en sociaal geëngageerd en ben je geboeid door het menselijk lichaam, dan is de basisoptie Sport iets voor jou.

De basisoptie sport bevat niet enkel sport. Ze is nauw verbonden met het vak natuurwetenschappen.

 

Voorstelling lessenpakket

Er komen 3 krachtlijnen aan bod:

  • Fysieke capaciteiten, technische en tactische vaardigheden

Het is de bedoeling je sportprestaties te verbeteren.

  • Sociale en communicatieve vaardigheden

Via verschillende bewegingsdomeinen oefen je je omgangsvormen, teamspirit, verantwoordelijkheid nemen, fairplay …

  • Inzicht verwerven in de relatie tussen natuurwetenschappen, sport en beweging

Via eenvoudige experimenten word je vaardiger in onderzoekend leren.

 

De basisoptie SPORT binnen het Theoretisch en verdiepend traject bestaat uit 2 lestijden Sport Praktijk (atletiek – gymnastiek – ritmische vorming & dans – doelspelen – terugslagspelen – zwemmen) en 3 lestijden natuurwetenschappen (Fysica – Chemie – biologie)

De basisoptie SPORT binnen het Toegepast en ondersteunend traject bestaat uit 3 lestijden Sport Praktijk (atletiek – gymnastiek – ritmische vorming & dans – doelspelen – terugslagspelen – zwemmen) en 3 lestijden natuurwetenschappen.