Vernieuwing

CLIL

CLIL
Leer tegelijk een schoolvak en een andere taal

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, wat betekent dat je bepaalde vakken in een andere taal krijgt. Het is een lesmethodiek waarbij tegelijk de kennis van het zaakvak, als van de vreemde taal vergroot. De leerlingen zijn volledig vrij om voor dit aanbod te kiezen.

Aardrijkskunde ‘en français’, geschiedenis en godsdienst ‘in English’?

CLIL is dus geen verplichting, maar als je ervoor kiest, dan krijg je in het eerste jaar de geschiedenisles in het Frans. In het tweede jaar kan je aardrijkskunde in het Frans volgen, geschiedenis en godsdienst in het Engels. Ook in de hoogste klassen worden enkele vakken in een andere taal aangeboden.

De bedoeling van CLIL is om meer te durven spreken en schrijven in een andere taal. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de talenkennis er op vooruit gaat, maar ook de kennis van het vak.

De taalvaardigheid staat trouwens niet op punten, maar wordt geëvalueerd via een attituderapport. De beoordeling van het vak zelf gebeurt op een gelijkaardige manier als bij de nietCLIL - leerlingen.

 

Concreet in onze school:

EERSTE GRAAD

Eerste jaar : geschiedenis in het Frans.
Tweede jaar : geschiedenis en godsdienst in het Engels en aardrijkskunde in het Frans.

 

TALEN & EXACTE WETENSCHAPPEN

Derde jaar: aardrijkskunde in het Engels.

 

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ

Vijfde jaar: cultuurwetenschappen in het Engels in Humane wetenschappen.
Vijfde jaar: gedragswetenschappen in het Frans in Humane wetenschappen.

 

Waarom?

-          Leerwinst in de CLIL-taal: uitbreiding woordenschat, oefenen van taalvaardigheden met focus op luisteren en spreken;

-          door de activerende CLIL-werkvormen beheersen leerlingen ook de inhoud van het zaakvak beter;

-          leerlingen staan positief tegenover het leren van nieuwe talen;

-          leerlingen oefenen in leren leren;

-          extra inspanningen zijn nodig voor het zaakvak en het verwerven van de taal

-          het stimuleert het doorzettingsvermogen.

Evaluatie?

De leerplandoelstellingen van het zaakvak worden getoetst. Voor de vreemde taal geeft de leerkracht de evolutie van de taalvaardigheden weer aan de hand van een attituderapport. Voor de vreemde taal ligt de focus dus op procesevaluatie.

 

Inschrijven voor CLIL

De plaatsen zijn beperkt.

De inschrijving is steeds voor een volledig schooljaar

Inschrijven kan pas na toelatingsgesprek met een van de CLIL-leerkrachten

 

 

De plaatsen zijn beperkt. De inschrijving is steeds voor een volledig schooljaar.

 

Boeken?

CLIL-leerkrachten ontwikkelen eigen cursusmateriaal en maken een eigen cursus. Er is dus een aparte boekenlijst voor CLIL-leerlingen.