Coronavirus

Sinds 10 maart (en alvast tot 31 maart) gelden nieuwe maatregelen om het Coronavirus in te dijken.
 
Wat betekent dat voor onze school?
 
Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we zoveel mogelijk uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak en de daarmee samenhangende essentiële taken.
 
Alle niet noodzakelijke activiteiten worden afgelast: juniorenconvent van vrijdag 13 maart, de Senegalquiz van vrijdag 20 maart, de opstapdagen voor de zesde leerjaren van de basisscholen uit de regio, enz.
Wij volgen de situatie op van dag tot dag.