Diplomaduplicaat en het Romerofonds

We krijgen van oud-leerlingen geregeld de vraag naar een duplicaat van hun diploma en we gaan daar uiteraard graag op in. Voor alle administratieve kosten vragen we een bedrag van €10. Dit bedrag wordt integraal in ons Romerofonds gestort.

Geheel in de lijn van het gedachtengoed van onze bezieler Óscar Romero willen we sociale uitsluiting tegengaan. Alle leerlingen zijn voor ons gelijkwaardig en daarom hebben we een sociaal fonds opgericht dat we het Romerofonds gedoopt hebben. Via dat fonds willen we hulp bieden aan ouders die het financieel echt moeilijk hebben. Het fonds wordt op verschillende manieren gespijsd en elke bijdrage is welkom.

De bijdrage kan gestort worden op dit rekeningnummer: BE95 4428 5039 2158, met de vermelding ‘Romerofonds’. We danken u alvast voor uw steun.