Eerste prijs Artistiek Werkstuk in Theolympiade

Lander Vanwildemeersch uit 6WWA2 heeft de eerste plaats behaald in de Theolympiade in de categorie ‘Artistiek Werkstuk’ met een lied van eigen hand. Klik hier om de performance van Lander te zien.

De Theolympiade is nog maar aan zijn derde editie toe en nestelt zich geleidelijk naast de bekende Olympiades wetenschappen, wiskunde en talen. De Theolympiade is een wedstrijd voor het schoolvak rooms-katholieke godsdienst. De wedstrijd bekroont werkstukken van leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten en onderwijsvormen die op een originele manier theologiseren, nadenken en schrijven over en/of creatief aan de slag gaan met godsdienstige en levensbeschouwelijke onderwerpen gesitueerd in de plurale context, in gesprek met de christelijke traditie en gericht op het ontdekken en ontwikkelen van levensbeschouwelijke identiteit.

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst en de inspectie-begeleiding rooms- katholieke godsdienst.

We wensen Lander van harte proficiat met zijn prijs en ook collega godsdienst Miriam Buelens.