Projecten

Internationalisering

In het ORC lopen heel wat projecten met een internationaal karakter.  De school heeft een netwerk van meer dan 20 scholen in Europa, China en Zuid-Afrika.  Naast projecten die kaderen in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, zijn er elk jaar heel wat bilaterale uitwisselingen tussen klassen en individuele leerlingenstages in het buitenland.  Die ervaringen zijn erop gericht de interculturele blik van de leerlingen te verruimen, hun talenkennis een praktijkbad te geven en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Ga naar http://www.europrojectnet.eu/index.html om het netwerk van Europese scholen te zien waarvan wij deel uitmaken. Ieder hartje staat voor een partnerschool is ons netwerk.

 

Domeinschool Talen en Exacte wetenschappen

Sinds 1 september 2015 werkt onze domeinschool samen met het Wittekind-Gymnasium uit Duitsland, de Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo uit Portugal en het Liceo "Rambaldi – Valeriani"  e "Alessandro da Imola" uit Italië in het Erasmus + LIFE Project. Erasmus + is een initiatief van de Europese Unie om het onderwijs te moderniseren, jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de kloof te dichten tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Dit project zal twee schooljaren duren.

LIFE staat voor Linking Interests For Europe. De bedoeling van het project is om onze studenten en de studenten van onze partnerscholen met lokale succesvolle bedrijven kennis te laten maken. Met dit door de Europese Unie goedgekeurd project willen we de belangen van lokale bedrijven en onderwijs verenigen. De bedoeling van het project is om onze leerlingen met het bedrijfsleven te laten kennismaken en succesvolle lokale bedrijven in het buitenland door leerlingen van onze partnerscholen te laten promoten.

De eerste LIFE conferentie vond op onze school plaats van 23 tot en met 29 oktober 2015. Zes Italiaanse, zes Duitse en zes Portugese leerlingen bezochten twee lokale bedrijven in Dendermonde en omstreken. Ze maakten een promotiefolder en een promotiefilm in hun eigen moedertaal over die bedrijven om deze bedrijven later in hun land zelf voor te stellen op een zelf georganiseerde beurs. Uiteraard maakten onze buitenlandse gasten ook kennis met onze school en met België. In het tweede semester 2016 gingen zes leerlingen van onze school hetzelfde doen in Portugal. In november 2016 gaan zes andere leerlingen naar zo’n LIFE conferentie in Italië gaan en daarna gaan nog eens zes leerlingen naar de slotconferentie in Duitsland volgend jaar.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.erasmuspluslife.eu/

 

 

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in België.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in Portugal.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in Italië.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de Europrojectconferentie in Vienna.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in Duitsland.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE presentatie in het Instititut de Providence in Champion.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de Europrojectconferentie in Zilina waar ook de eindresultaten van LIFE werden gepresenteerd.

china summer camp

Uitwisseling met China.

 

Domeinschool Welzijn en Maatschappij

logoSinds september 2016 maakt onze domeinschool deel uit van het internationaal project met als titel “Promote integrated environment to guarantee refugees acceptance through Erasmus Plus” of kortweg “Pro Integrate Plus”, een project dat gesteund wordt door de Europese Unie.

Met drie andere scholen uit Griekenland, Italië en Duitsland werken wij samen om sociale inclusie en democratie op school te promoten en zo discriminatie op school te bestrijden. Op die manier streven we naar een verhoging van het welbevinden van alle schoolparticipanten en in het bijzonder van onze leerlingen. Wij vinden het namelijk enorm belangrijk dat àlle leerlingen zich welkom voelen op school en begrepen en aanvaard worden. Alle leerlingen betekent ook de vluchtelingen die niet enkel in onze school, maar in heel wat Europese scholen momenteel instromen.  Met onze partners gaan wij dan ook op zoek naar manieren om ook deze leerlingen optimaal te begeleiden en in onze school te integreren. Dit project zal twee jaar duren en wordt vormgegeven door de leerlingen uit de richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en hun leerkrachten in het kader van de geïntegreerde proef.

 Onze eerste samenkomst vond reeds plaats van 21 tot 25 november 2016 in Avola, Sicilië.  Vier leerlingen en drie leerkrachten namen deel aan deze uitwisseling. De leerlingen gaven ter plaatse onder andere een presentatie in het Engels over de periodes waarin vele Belgen als economische en oorlogsvluchtelingen leefden. Ze namen ook deel aan debatten en workshops met de Italiaanse, Duitse en Griekse leerlingen en ook met de vluchtelingen. Ook werd er vóór de eerste samenkomst op iedere partnerschool een enquête uitgevoerd rond discriminatie  op school. De resultaten werden tijdens deze samenkomst bekendgemaakt, vergeleken en geanalyseerd door de leerlingen.

Naar aanleiding van de tweede samenkomst van 19 tot 26 maart 2017 in Thessaloniki, Griekenland doen de leerlingen volop onderzoek naar democratie en maatregelen die het democratisch denken op school kunnen bevorderen. Daarnaast verzamelen ze informatie over de achtergrond en noden van vluchtelingen via opzoekwerk, gesprekken met experts en interviews met de vluchtelingen zelf.  Tot slot maken ze ook met hen een poster maken over democratie op school. 

In september 2017 volgt er nog een samenkomst in Freiburg, Duitsland. In maart 2018 trekken we opnieuw naar Thessaloniki. In mei 2018 mogen wij uiteindelijk onze internationale partners verwelkomen in België. 

 

Andere uitwisselingen 2016-2017

De leerlingen van 5hwa2 onderzoeken samen met vijfdejaars van het collège Saint-Julien in Ath hoe wij Belgen onze nationale identiteit beleven. Onder het motto 'Cherhez le Wallon' ontdekken ze wat er leeft aan de andere kant van de taalgrens. 

Klik hier voor meer informatie.