Interview Directeur Tomas De Wilde met Het Laatste Nieuws

Directeur Tomas De Wilde werd vandaag (16/04/2020) geïnterviewd door Het Laatste Nieuws.

Hij vertelde de krant dat het directiecomité overlegd heeft met alle vakgroepen op onze school over hoe we de online lessen na de paasvakantie zullen aanpakken. De komende dagen zullen ze daarover vergaderen. De minister van Onderwijs heeft voorts gevraagd om het lesgeven tot vier uur per dag te bekijken. Op lange termijn zal ook moeten worden bekeken voor welke vakken we examens afnemen. Ten slotte is de school bezig met het zoeken naar laptops voor leerlingen die geen computer thuis hebben.