Participatie

Leerlingenraad

Domeinschool Economie en IT

Ook de leerlingenraad van het domein Economie & IT is inmiddels uit de startblokken geschoten.

In de loop van de maand september gingen we op zoek naar leerlingen van het derde tot en met zevende jaar die willen participeren in het beleid van onze nieuwe school. Alle klassen kregen eerst de mogelijkheid onder begeleiding van hun titularis te brainstormen over acties die ze dit jaar op school georganiseerd willen zien. Daarnaast mochten ze ook hun vragen en bekommernissen neerschrijven: welke zaken vinden ze belangrijk op school en waarover kan de raad bemiddelen bij de directie? Een leerlingenraad is immers meer dan alleen maar een actiecomité, maar wil ook leerlingen actief betrekken bij het schoolbeleid: iedere stem moet hoorbaar zijn in onze school.

De voorgestelde acties, werkpunten en ideeën vormden de basis van de startvergadering begin oktober waarop alle geïnteresseerde leerlingen welkom waren. Er staat immers geen beperking op het aantal leden per klas. Tijdens de vergadering stelden we een jaarplanning op met tal van activiteiten om de goede sfeer op school te bevorderen, zodat leerlingen zich thuis zouden voelen.

Op vraag van de leerlingen wordt er zo elke vrijdagmiddag muziek gedraaid op de speelplaats.  In het kader van Halloween werd tijdens twee middagen voor de herfstvakantie een griezelfilm getoond. Later op het jaar volgen nog filmmiddagen en ook andere middagactiviteiten, zowel sportieve als andere, zitten in de pijplijn. Een colorrun ten voordele van de Rode Neuzenactie is onze volgende én campusoverstijgende activiteit. In het tweede semester zullen o.a. een actie rond Valentijn en Dikketruiendag uitgedacht worden. Een aparte werkgroep houdt zich bezig met de organisatie van de 100-dagen.  

Aangezien de focus ook op inspraak ligt, zat op 27oktober een delegatie van de leerlingenraad al een eerste keer samen met de directie. Tijdens dat overleg kwamen o.a. het schoolreglement, de refters en speelplaats en domeinoverstijgende contactmomenten ter sprake.

Ook in de komende maanden zet de leerlingenraad verder in op participatie en wil ze onze school nog actiever, gezelliger en warmer maken.

 

Domeinschool Welzijn en Maatschappij

Eind september kwam het MINI-parlement de eerste keer samen. De leden van het MINI-parlement denken en werken mee aan activiteiten op school. Ze vertegenwoordigen hun klas in het parlement. Het zijn enthousiaste leerlingen die initiatief durven nemen en hun handen uit de mouwen kunnen steken. Leerlingen die DOEN en mee SCHOOL willen maken! Er staat geen beperking op het aantal leden per klas, iedereen is welkom. Om elke klas een stem te geven, zetelt er best toch van elke klas minstens één leerling.

De acties die dit schooljaar georganiseerd worden, komen er op vraag van de leerlingen. Het MINI-parlement hielp al met de verkoop van MOfruitO's voor het Zuiddagcafé. Op vrijdag 21 oktober organiseert het MINI-parlement de eerste Schrijf-ze-VRIJdag. Voor de herfstvakantie is het griezelen geblazen met de Halloweenfilm die in samenwerking met Economie & IT georganiseerd wordt. Wat we ten voordele voor de Rode Neuzenactie organiseren, wordt wel iets heel speciaals. Dat houden we voorlopig nog als verrassing...

Het parlement is meer zijn dan een actiecomité. Het is een middel om inspraak te krijgen op school. Op 10 november wordt een delegatie van het MINI-parlement uitgenodigd voor een gesprek met de directie.

In het tweede semester zullen kleinere werkgroepjes verschillende acties uitwerken: een Valentijnsactie, een Dikketruiendag, een reuzepicknick en waarschijnlijk zelfs een Vrij Podium! Wordt vervolgd ...

 

Domeinschool Talen en Exacte Wetenschappen

Ook de leerlingenraad van het domein Taal & Exacte Wetenschappen komt elke week samen om een aantal punten onder de aandacht te brengen die vooral de leerlingen aanbelangen. Daarnaast zetten ze ook hun schouders onder een aantal acties om het schoolleven van de leerlingen aangenamer te maken.

In het begin van het schooljaar doet onze kerngroep een oproep in elke klas om afgevaardigden te zoeken die zich dat jaar willen engageren voor de leerlingenraad. Het enthousiasme van onze kerngroep werk blijkbaar aanstekelijk, want elk jaar voelen een aantal leerlingen zich geroepen om mee te werken.

De voorgestelde acties, werkpunten en ideeën vormden de basis van de startvergadering waarop alle geïnteresseerde leerlingen welkom waren. Tijdens de startvergadering stellen ze een jaarplanning op met tal van activiteiten om de goede sfeer op school te bevorderen, zodat leerlingen zich thuis zouden voelen.

Film- en sportmiddagen, de Dag van de Jeugdbeweging, paasontbijt, Romero for Life, pizzaverkoop, Valentijnacties … zijn maar enkele activiteiten die ontstaan zijn na een brainstorm tijdens de leerlingenraad.

Aangezien de focus ook op inspraak ligt, zit een delegatie van de leerlingenraad ook een paar keer samen met de directie. Tijdens dat overleg kwamen o.a. het schoolreglement, de refters en speelplaats en domeinoverstijgende contactmomenten ter sprake. Ook bevragen ze het welbevinden van de leerlingen door enquêtes en rapporteren ze dit aan de directie en leerkrachten.

De leerlingenraad is een belangrijke, onmisbare schakel tussen leerlingen, leerkrachten en directie en we zijn de leden dan ook zeer dankbaar voor hun inzet en enthousiasme.