OKAN

OKAN

= Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers

VOOR WIE?

  • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar;
  • Voor wie nieuw is in België (minder dan 1 jaar);
  • Voor wie kiest voor Nederlandstalig onderwijs, maar nog niet voldoende Nederlands kent om naar een gewone klas te gaan.

 

WANNEER KAN JE JE  INSCHRIJVEN?

Gedurende het hele schooljaar kan je je inschrijven.

 

WAT IS HET DOEL VAN OKAN?

In de OKAN-klas leer je gedurende één schooljaar Nederlands voor een vlotte integratie in het reguliere onderwijs en in de samenleving.

 

HET PROGRAMMA

Je krijgt 24 uur Nederlands per week, 2 uur sport en 2 uur godsdienst.

Lestijden

Maandag

8:20u – 15:15u

Dinsdag

8:20u – 15:15u

Woensdag

8:20u – 11:55u

Donderdag

8:20u – 15:15u

Vrijdag

8:20u – 11:05u

Voor Nederlands werken wij in OKAN met drie taalfases:

 

Elke taalfase is opgedeeld in vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Iedereen start in taalfase 1. Als alle doelen voor deze fase bereikt zijn ga je over naar de volgende taalfase.

Op het einde van taalfase 1 ben je aanspreekbaar in het Nederlands en kan je eenvoudige vragen en antwoorden formuleren.

Op het einde van taalfase 2 ben je in staat om een gesprek in het Nederlands te volgen en te voeren.

In taalfase 3 wordt het Nederlands verder uitgediept.

 

OKAN IS MEER DAN ALLEEN NEDERLANDS LEREN

Nederlands leer je niet alleen achter de schoolbank, maar door een variatie aan activiteiten en werkvormen:

  • projectweek,
  • daguitstap,
  • bibliotheekbezoek,
  • praktijklessen,
  • toneel
  • ICT,

We werken op school ook aan maatschappelijke integratie door de leerlingen kennis te laten maken met onze waarden en onze cultuur.