Projecten

SALLI

SALLI staart voor Sociale Activiteiten, Leren leren en ICT. In het eerste jaar en in een aantal klassen van het tweede jaar (Sociaat Technische Vorming, Mechanica en Elekstriciteit en Beroepsvoorbereidend Leerjaar) krijgen de leerlingen wekelijks één uur SALLI. Dit uur, dat door de titularis wordt gegeven, bestaat uit drie delen. In de optie Latijn worden deze drie delen verspreid over de verschillende vakken.

 

Sociale activiteiten (SA)

Tijdens deze lesmomenten behandelen we verschillende sociale onderwerpen die jullie op de school en in de maatschappij bezighouden. Het gepast gebruik van sociale media, preventief handelen tegen pesten, participatie in de leerlingenraad, enz. zijn er enkele voorbeelden van.

Leren leren

Voor leren leren focussen we op jullie studiegewoonten. Op een actieve manier leren we jullie plannen, de boekentas maken, schematiseren en mindmappen, maar leren jullie ook de verschillende soorten vragen herkennen en hoe een passende antwoord formuleren. Tevens zullen we in de A – stroom ook elke examenperiode samen voorbereiden met nuttige tips en een doordachte planning!

ICT

Een paar lesuren per trimester gaan we naar het Open Leercentrum, kortweg OLC, waar we verder bouwen aan onze computerkennis en –vaardigheden.

 

Sally en Oscar nemen de leerlingen mee op pad in deze lessen.