Vernieuwing

STEM

In het Óscar Romerocollege kan je in het eerste jaar ook de richting STEM volgen. STEM is een term die internationaal gebruikt wordt om te verwijzen naar kennisdomeinen op het gebied van wetenschappen (Science), technologie (Technology), techniek (Engineering) en wiskunde (Mathematics).

Jongens en meisjes die deze richting kiezen, hebben een uitgesproken belangstelling voor wiskunde, wetenschappen en techniek.

Specifiek voor de richting in het eerste leerjaar zijn 3 lesuren, met name 2 uur STEM en 1 uur ondersteuning vanuit het vak wiskunde. Ook in de andere vakken komen de STEM-thema’s aan bod. De hele richting is op die manier doordrongen van de STEM-componenten.

Probleemoplossend denken en onderzoekend leren staan centraal.  Via projectwerking rond bepaalde thema’s  worden de leerlingen uitgedaagd. De leerling gaat proefondervindelijk vanuit eigen observaties en kennis actief op zoek naar oplossingen. Daarbij wordt ook samengewerkt met technologiebedrijven uit de regio.

In het tweede jaar kunnen de STEM-leerlingen kiezen voor 3 basisopties waarin STEM op diverse manieren aan bod komt in voorbereiding van de tweede graad: STEM -Wetenschappen (met focus op algemene vorming), STEM - Industriële wetenschappen (met focus op engineering) en STEM - Techniek-wetenschappen (met focus op toegepaste wetenschappen).

Vanaf het derde jaar kunnen deze leerlingen kiezen voor de richting Wetenschappen (domein T&EW), Techniek-wetenschappen (domein T&EW) of Industriële wetenschappen (domein T&E). Ze kunnen ook doorstromen naar zuiver theoretische richtingen in andere domeinen van het Óscar Romerocollege.