Algemene info

Oudercomité

Het “Oudercomité basissschool Óscar Romerocollege” wil in een open en neutrale sfeer de samenwerking tussen ouders en de school stimuleren, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.  

Daarbij richten we ons op de volgende kerntaken:

-       Informeren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking.

-       Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.

-       De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, in overleg met directie en leerkrachten.

-       Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.

Wat?

Wij komen op geregelde tijdstippen samen met directie en leerkrachten voor overleg en voorbereiding van de punten/activiteiten op de agenda.
Het oudercomité is overkoepelend voor alle kleuterscholen (Sas, Pijnderslaan, Pater De Smetlaan) en voor alle lagere scholen (campus Pijnderslaan en  campus Centrum) van het Óscar Romerocollege. 


Voor wie?  

Wil je erbij ? Plaats genoeg ! Jij bepaalt hoe vaak je komt en waar je bij wilt helpen. Dit kan als effectief lid, als losse medewerker bij activiteiten of geïnteresseerde sympathisant. Hoe meer zielen, hoe mee vreugd !
U kan zich steeds aanmelden via onderstaande contactgegevens. 


Activiteiten en opbrengsten?

Je kan ons tijdens het schooljaar terugvinden op heel wat activiteiten: spaghettiavond, kerstmarkt, stratenloop Dwars door Dendermonde, open dag, afzwaaifeest 3de kleuterklas, afscheid 6de leerjaar, pannenkoekenbak, Classics ...  Kom zeker eens langs!!

De opbrengst van deze activiteiten vloeit terug naar de school en de leerlingen. Zo ondersteunen we ieder jaar een aantal activiteiten die door de school worden ingericht: boerderijklassen, zeeklassen, kinderboerderij, Sinterklaasfeest, klassencross, …  Daarnaast dragen we ook op regelmatige tijdstippen een steentje bij aan grotere projecten, zoals speeltuigen, ICT-infrastructuur etc.

Contact

Onze facebookpagina: Oudercomité Óscar Romerocollege Basisschool

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze bestuursleden.

Voorzitter:
Carolien Roose - Kamp
Contactgegevens voorzitter: oudercomite@romerocollege.be

Secretaris:
Freija Luchtens en Mira Hubo

Ondervoorzitter:
Evelien De Ruyte

Penningmeester:
Barbara Block

Of bij de vele andere enthousiaste leden van het oudercomité!