Algemene info

Schoolraad

Wat?

 

Dit is een wettelijk orgaan met participatie van vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap dat om de 4 jaar verkozen wordt.

De directie is hier ook in vertegenwoordigd. In de schoolraad ligt het accent op inhoudelijke thema’s omtrent de werking en de organisatie van de school. De schoolraad kan ook adviezen uitbrengen zowel aan de schooldirectie als aan het schoolbestuur. De schoolraad is overkoepeld voor alle lagere scholen (Campus Centrum en Campus Pijnderslaan) en alle kleuterscholen (Campus Centrum, Campus Pijnderslaan en Campus Pater De Smet).

 

Wie?

Voorzitter: Eveline Buyse
Contactgegevens voorzitter: buyse.eveline@telenet.be

Oudervertegenwoordiging:
Bart Staelens
Rudolf Van den Brande
Wim Roggeman
Katrijn Baeke
Jo De Munck

Personeelsvertegenwoordiging:
Riet De Munck
Daniëlle Raemdonck
Jan Heirwegh
Nancy Dierickx
Anne Wielandts
Ann Meskens