Algemene info

Schoolraad

Wat?

 

Dit is een wettelijk orgaan met participatie van vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap dat om de 4 jaar verkozen wordt.

De directie is hier ook in vertegenwoordigd. In de schoolraad ligt het accent op inhoudelijke thema’s omtrent de werking en de organisatie van de school. De schoolraad kan ook adviezen uitbrengen zowel aan de schooldirectie als aan het schoolbestuur. De schoolraad is overkoepeld voor alle lagere scholen (Campus Centrum en Campus Pijnderslaan) en alle kleuterscholen (Campus Centrum, Campus Pijnderslaan en Campus Pater De Smet).

 

Wie?

Voorzitter: Nog te bepalen
Contactgegevens voorzitter: 

Oudervertegenwoordiging:
De Craemer Lieven
Dugernier Marten
Filip Roose
Hubo Mira
Van Praet Linus
Van Weyenbergh Bart

Personeelsvertegenwoordiging:
Anteunis Veerle
De Cock Katlijn
De Munck Riet
Heirwegh Jan
Segers Nathalie
Verleyen Wendy