Welke school willen wij zijn?

Auti-werking

Geïntegreerde werking

Er heerst een autivriendelijk klimaat binnen de gehele school. Bij de geïntegreerde werking sluit de leerling met autisme aan binnen één van onze trajecten met een klassikale aanpak (groepsinstructies). Binnen elk traject wordt er gestreefd naar verduidelijking op vlak van tijd en ruimte. 

 

Structuurwerking

Binnen elk traject bieden wij tevens kleine klassen (ongeveer 7 à 8 kinderen) aan waar met behulp van verduidelijking op vlak van tijd, ruimte, activiteiten,… een veilige leer- en leefomgeving wordt gecreëerd opdat uw kind zich maximaal kan ontplooien. De leerstof wordt individueel aan uw kind aangebracht (1-1).   Afhankelijk van de noden van uw kind voorzien wij binnen deze klassen: 

•Verduidelijking van tijd  (bv. individuele daglijn, time-timer,…) 
•Verduidelijking van ruimte (bv. individuele werkbank, hoeken,…) 
•Verduidelijking van activiteiten (stappenplannen, werkschema,…) 
•Bevorderen van transfer en generalisatie
•Tegemoetkoming aan sensoriële problemen (hoofdtelefoon, tangles,…) 
•Visuele ondersteuning 
•Trainen van sociale en communicatieve vaardigheden 
•Psycho-educatie 
•Leren leren, het trainen van executieve functies
•Uitbreiding en invulling van vrije tijd 
•Bevorderen zelfstandigheid