Welke school willen wij zijn?

Kleuters

Kinderen met een verslag type 2 of een verslag type 9 zijn vanaf 2,5 jaar welkom in één van onze kleuterklassen. Zij kunnen hier terecht tot de leeftijd van 6 jaar (eventueel tot 7 of 8 jaar). Het CLB beslist, in overleg met ouders en school over het verslag buitengewoon onderwijs en over een eventuele verlenging van kleuteronderwijs.

Binnen deze klassen leggen wij een stevige basis voor het lager onderwijs. We vertrekken vanuit de individuele noden van het kind in overleg met ouders. We streven ernaar dat elke kleuter zich goed voelt en zich binnen een aangename, rustige omgeving verder kan ontplooien.  We kiezen bewust voor kleine groepen van 6 à 7 kinderen. Ondersteuning door therapeuten gebeurt op maat van de klas of van het kind.  

De focus ligt op:

•Welbevinden, zich goed voelen
•Wennen aan dagritme in de klas
•Oriëntatie in tijd en ruimte
•Uitlokken, stimuleren en uitbreiden van communicatie
•Afwisseling tussen spelen en leren
•Speltherapie en training
•Zindelijkheidstraining
•Zelfredzaamheid 
•Eettraining
•Motorische ontwikkeling
•Stimuleren van werkhouding
•Reken- en leesvoorwaarden