Welke school willen wij zijn?

Lagere school

Kinderen met een verslag type basisaanbod, een verslag type 2 of een verslag type 9 zijn vanaf 6 jaar welkom in één van onze klassen én dit tot de leeftijd van 13 jaar (uitzonderlijk eventueel tot 14 of 15 jaar). Het CLB beslist, in overleg met ouders en school over het verslag buitengewoon onderwijs en over een eventuele verlenging van basisonderwijs.

Binnen onze lagere school onderscheiden wij een leef-, doe- en leertraject. Er wordt gezocht naar een aanpak op maat van elk kind en dit binnen een aangename en rustige omgeving. We zorgen ervoor dat elk kind zich goed voelt op onze school en zich verder kan ontplooien. Ondersteuning door therapeuten gebeurt op maat van de klas of van het kind. Binnen al onze klassen leggen wij een stevige basis voor het secundair onderwijs. 

 

  • Binnen het leef-traject wordt er onderwijs op maat geboden aan kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (verslag type 2) al dan niet met een diagnose ASS. De klassen binnen dit traject worden ingedeeld volgens het ontwikkelingsniveau van de kinderen en hun sociaal-emotioneel functioneren. Deze leerlingen maken nadien de overstap naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs dat voorbereidt op een beschermd leef- en/of werkmilieu of tewerkstelling met ondersteuning (maatwerkbedrijven).
  • Binnen het doe-traject wordt er onderwijs op maat geboden aan kinderen die moeilijkheden ondervinden met leren en specifieke onderwijsbehoeften en/of een diagnose ASS hebben (verslag type 2, verslag type Basisaanbod of verslag type 9). Om de betrokkenheid van elk kind in de groep te vergroten werken we zoveel mogelijk vanuit hun interesses en leefwereld. Deze leerlingen maken nadien de overstap naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs dat voorbereidt op tewerkstelling met ondersteuning (maatwerkbedrijven) of tewerkstelling binnen het reguliere arbeidsmilieu.
  • Binnen het leer-traject wordt er onderwijs op maat geboden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en/of met een diagnose ASS (verslag type Basisaanbod of verslag type 9). We werken hiervoor met verschillende methodes en met eigen ontworpen materialen. Deze leerlingen maken nadien de overstap naar het gewoon onderwijs (A- of B-stroom) of naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs dat voorbereidt op tewerkstelling binnen het reguliere arbeidsmilieu.