Dit domein

Onze troeven

■    Een gezellige, hechte school waar iedereen zich goed voelt.

■    Een sterk geprofessionaliseerd team dat steeds samenwerkt om uw kind te helpen.

■    De christelijke waarden beleven elke dag.

■    Openheid en respect voor andere godsdiensten en niet-gelovigen.

■    Mogelijkheid tot aangepaste eerste communie en vormselviering.

■    Inschrijven op elk moment van het schooljaar mogelijk.

■    Dagelijks gratis busvervoer naar en van de school.

■    Gratis voorschoolse opvang vanaf 8 uur.

■    Refters op maat voor het nuttigen van het eigen lunchpakket of het nemen van een warme maaltijd.

■    Gratis fruitbedeling en soepdagen voor alle kinderen.

■    Contactavonden en informatiemomenten voor de ouders en de begeleiders.

■    Doordachte trajectbegeleiding bij de overstap naar het secundair onderwijs. 

■    Klasoverschrijdende projectwerking.

■    Bos- en zeeklassen.

■    Sportdagen, culturele activiteiten en zwemmen.