Centrum

Oudercontact

Opgelet: Omwille van Corona Covid-19 kan onderstaande info afwijken door de huidige maatregelen.

Begin september is er ieder jaar een kennismakingsavond waarbij de titularis uitleg geeft over de werkwijze tijdens het schooljaar.


Voor de kleuters: 

Midden januari en eind maart is er een individueel oudercontact.

Naast deze oudercontacten is het mogelijk om op elk moment tijdens het schooljaar de leerkracht te spreken of een overleg aan te vragen met de zorgcoördinator.

 

Voor het lager:

In oktober is er een individueel oudercontact waarbij de resultaten van het eerste rapport en het welbevinden van uw kind besproken worden.

In februari is er opnieuw een individueel oudercontact waarbij de resultaten van het eerste semester en het welbevinden van uw kind besproken worden.Naast deze oudercontacten is het mogelijk om op elk moment tijdens het schooljaar de titularis te spreken of een overleg aan te vragen met het multidisciplinair team.

In juni er een oudercontact op uitnodiging.

Voor de zesde leerjaren zijn er nog afzonderlijke besprekingen en oudercontacten i.v.m. het studieadvies.