het groene leerbastion

Dendermonde was tot de 20e eeuw omgeven door wallen en brede grachten, muren en bastions. Op verschillende plaatsen aan de stadsrand bevinden zich overblijfselen van de infrastructuren die vroeger dienden om de stad te verdedigen.

Op de terreinen van het Óscar Romerocollege ligt Bastion IX. De basisschool van Óscar Romerocollege werkt aan een plan rond ‘Het groene leerbastion’ met als doelstelling om de ruimte bovenop Bastion IX kindvriendelijk in te richten ten dienste van het pedagogisch project van de school. Deze verdoken groene parel is een troef voor onze schoolcampus middenin de stad en biedt een ideale kans voor onze school om dit prachtige stuk natuur te betrekken bij het schoolleven.

De school schreef zich in voor een crowdfundingsactie via het Streekfonds Oost-Vlaanderen om de droom van het groene leerbastion te realiseren. Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. Het fonds zorgt voor het platform om de crowdfunding te organiseren en zal het opgehaalde bedrag van de actie verdubbelen, met een maximum van 5000 euro. 

Neem een kijkje op onze actiepagina en op onze Facebookpagina “Het groene leerbastion”. 
Help je mee onze droom te realiseren opdat we het bastion kunnen inrichten als een buiten leer- en speelruimte voor onze leerlingen?
Steun je onze actie mee? 

Schepen van toerisme Dirk Abbeloos steunt dit project namens de stad. Het lokaal bestuur van Dendermonde wenst hun schouders mee onder het project te zetten om de toegankelijkheid en veiligheid van het bastion te vergroten. Via een natuurlijk trap en een kindvriendelijke omheining zullen leerlingen en toeristen ten volle kunnen genieten van deze parel. Als brede school is ÓRC bereid om de infrastructuur open te stellen buiten de schooltijd voor stadsgidsen en om zo actief mee te werken aan het toeristisch toekomstplan van de stad rond de historische verdedigingsgordel. Bovendien verleent de stad advies bij de inrichting en beheer van de site in samenwerking met Regionaal landschap Schelde Durme.

We danken Streekfonds Oost-Vlaanderen en het lokaal bestuur van Dendermonde voor de ondersteuning bij project, samen realiseren we een win-win voor de leerlingen van onze school en de omgeving.

Klik hier voor de foto's.
Streekfonds Oost-Vlaanderen.
Facebook: Het Groene Leerbastion.