Pater de Smet

Opvang

Initiatief buitenschools opvang (IBO)

Een initiatief buitenschoolse opvang (kortweg IBO) is een pedagogisch verantwoorde opvang van kinderen, voor en na de school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Het IBO is een plaats waar kinderen van de basisschool in een veilige omgeving en huiselijke sfeer kunnen spelen.
Het initiatief staat open voor alle kinderen uit de basisschool van 2,5 tot 12 jaar.

Meer info: http://www.dendermonde.be/dienst.aspx?id=1831

Kinderdagverblijf Zonneschijn

Kinderdagverblijf Zonneschijn is gelegen naast de kleuterschool van campus Sas. Er is plaats voor 28 kinderen van 0 tot 36 maand, het voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Alle bepalingen vermeld in het huishoudelijk reglement blijven van toepassing zolang de erkenning van kracht blijft.

Meer info: http://www.kdvzonneschijn.be