Nieuws

Paardenkracht L6

Na een visuele wandeling van Paardenkracht Dendermonde en inspiratie van de kunstenares 'Barbara Kobylinska' gingen de leerlingen van het 6de leerjaar aan de slag. 
Ze waren meteen enthousiast om erin te vliegen. Per 2 bedachten ze een bepaald thema, een manier van werken of kleuren die zeker aan bod moesten komen in hun werk.
Eerst startten ze met een uitgebreide schets, elke leerling kreeg een half paardenhoofd om naar eigen smaak te bewerken. Nauwkeurig en doordacht gingen ze aan het werk. 
Lees meer

EHBO in L5

'EHBO … kleine herstellingen doe je zelf.’
Onder dit moto werden de leerlingen van het 5de leerjaar op campus Pijnderslaan ondergedompeld in de wereld van eerste hulp. Verbanden leggen, situaties inschatten, de 112 leren bellen en een persoon in levensgevaar reanimeren.
Dit alles onder toeziend oog van de 2 spoedverpleegkundigen Mieke en Nele, die tewerk gesteld zijn in het Sint-Blasius ziekenhuis te Dendermonde.
Door deze leerinhouden aanschouwelijk en praktisch aan te bieden, hebben de leerlingen hier heel wat van opgestoken!

Lees meer

op stap naar het secundair onderwijs

Bijzondere tijden vragen een bijzondere aanpak.
Als VCLB Waas & Dender kiezen wij ervoor om ruim in te zetten op het informeren van ouders en leerlingen bij het maken van een studiekeuze. 
Daarom werden er lokaal en regionaal binnen ons werkgebied verschillende digitale initiatieven (online infoavonden, ter beschikking stellen van powerpoints, …) genomen om ouders en leerlingen hieromtrent de nodige informatie te bezorgen.
Lees meer

Pagina's