Onze klassen

3e graad

Het vijde leerjaar bij meester Jan en het zesde leerjaar bij juf Karen!

 

Bonjour! Bienvenue tout le monde!

Ja, ja… In het vijfde leerjaar maak je voor de eerste keer kennis met een vreemde taal: Frans! De zesdes bouwen verder op de leerstof van het vorige schooljaar. Dat is al heel wat: elkaar begroeten, vertellen hoe oud je bent en wanneer je je verjaardag viert, de weg vragen en tonen, enz…

Rekenen en taal ken je nog van de voorbije jaren, al wordt het stilaan uitdagender door de grotere getallen en de uitgebreidere teksten. Gelukkig staan we in onze klas altijd klaar voor elkaar. Als je het na wat extra uitleg van een klasgenoot nog niet helemaal begrijpt, gebruikt de meester materiaal of echte situaties om je probleem op te lossen.
In de hoogste klassen zitten, heeft zo zijn voordelen! Tijdens de rekenlessen kan je bijvoorbeeld de oppervlakte van je eigen kamer berekenen, samen met het aantal liter verf dat je nodig hebt om zo een overtuigend kostenplaatje voor te leggen aan je ouders. Je kamer zal er piekfijn uitzien! De zesdes kunnen dan weer het volume van de klas berekenen om te weten of we wel voldoende zuurstof hebben of we controleren of het mogelijk is om een gevuld aquarium te verplaatsen.
Dankzij de taallessen krijg je meer inzicht in de opbouw en de lay-out van een tekst. Je gaat dieper in op de gevoelens van de personages en de bedoeling van de auteur. Zo kan je zelf makkelijker aan de slag om je eigen verhalen, gedichten, e.d. te schrijven. Regelmatig mogen we dit op de computer doen. We leren dan om kolommen te maken in ons krantenartikel of foto’s toe te voegen bij een spannend verhaal. Ook studerend lezen behoort tot de taallessen en is een belangrijk onderdeel van leren leren. Het maken van schema’s en samenvattingen zal je helpen bij het studeren.

Frans, rekenen en taal geeft de meester binnen het niveau van elk leerjaar, maar voor de andere leergebieden werken we klasoverschrijdend of alternerend (godsdienst wordt bijvoorbeeld afwisselend gegeven: het ene jaar de leerstof van het vijfde, het daarop volgende jaar de leerstof van het zesde).
Het interessante daaraan is dat we veel van elkaar kunnen leren. De meester stimuleert dit door groepswerk, peertutoring en het werken binnen thema’s. Meestal zijn de onderwerpen voor wereldoriëntatie gekoppeld aan de muzische opdrachten zoals muziek, beeld en drama. Wil je daar een voorbeeld van zien, ga dan bij de foto’s maar eens kijken naar de Middeleeuwen (Toen maakten we een tocht naar de Mechelse poort en sloten we het thema af met een Middeleeuws feest) of naar de foto’s van het bouwen van maquettes (Nadat we in de wiskundeles over schaal en plattegronden leerden en we tijdens W.O. allerlei technische toepassingen in een huis onderzochten met proefjes, mochten we zelf architect zijn), …
We mogen dan opzoekingen doen op het internet of in de klasbib snuffelen. Iedereen draagt, naar zijn mogelijkheden, een steentje bij. Zo leren we niet alleen zelfstandig werken, maar ook zorg dragen voor klasgenoten.

Ook voor L.O. zitten we samen en juf Nancy maakt er altijd iets uitdagends en fijns van. Hier op ’t Keur wordt er flink aan de conditie gewerkt!

Je merkt het: hier in de derde graad is het elke dag een plezier om samen te leren/leven.