Onze klassen

Eerste kleuterklas

De eerste kleuterklas bij juf Vera en juf Chloé!

Is je kind reeds 2,5 jaar of mag hij/zij al naar de 1 ste kleuterklas? Dan is je kleuter bij ons welkom!!

Onze klas:

We werken met 2 juffen die dagelijks klaarstaan om ieder kindje met alle mogelijke liefde te omringen. Wij, juf Vera en juf Chloé, wisselen elkaar wekelijks af, maar onze week start op donderdag.

Waaraan wij veel aandacht schenken:

Véél bewegingsactiviteiten omdat wij beweging belangrijk vinden. Dagelijks voorzien wij die beweging met spelletjes, turnen in de turnzaal, spelen in de speeltuin, fietsen, balspelen, dansen, …
Véél zelfstandig werken omdat de ontwikkeling van zelfstandigheid ten goede komt aan de totale ontplooiing van jullie kind. Dit omvat o.a. veel gelegenheid tot vrij schilderen, scheuren, plakken en experimenteren met allerhande materialen. We motiveren de kinderen ook alleen de jas aan te trekken, aan de kapstok te hangen,…

Wij proberen wekelijks een korte info te verstrekken over het thema waarrond we werken.

En natuurlijk kan je kind ook bij ons leren spelen met andere kinderen, tellen, kleurtjes ontdekken, zich aan afspraken houden, zingen, naar verhaaltjes luisteren, puzzelen, met de blokken spelen, elkaar graag zien, …
Met onze klaspop Jules is er een extra vriendje bij. Een vriendje dat vriend is van iedereen! Hij is zoals alle kindjes blij, soms verdrietig, soms een beetje kapoen, soms een grote kabaalmaker, soms een beetje verlegen, soms een slimmerik, soms een beetje dom, soms een kampioen, soms een echte superster, …