Pijnderslaan

Opvang

IBO Steensmurfen (Stadsbestuur)

Pijnderslaan 90 | 9200 Dendermonde
T 052 20 36 66

ibokeur@dendermonde.be

www.dendermonde.be

Voorschools: vanaf 7 uur tot begin schooltijd
Naschools: van einde schooltijd tot 19 uur
Tijdens vakanties en schoolvrije dagen: van 7 tot 19 uur