Onze klassen

Vierde leerjaar

Het vierde leerjaar bij juf Goedele!

 

Hier zit ik in een echte graadklas. Elk jaar wisselt de groep maar een deel van mijn vrienden blijft bij mij. Voor rekenen, taal en wero oefen ik binnen mijn eigen groep. Godsdienst, muzische vakken en L.O volgen we samen. Die vakken wisselen per schooljaar. Bij contractwerk leren we elkaar helpen en mag ik steun krijgen van vriendjes uit de andere groep. Ik leer me echt aan afspraken houden en geef aan anderen tijd, ruimte en stilte. Dat valt niet altijd mee... Ik ben op deze leeftijd immers nog op zoek naar mijn plaatsje in de wereld en dat gaat vaak gepaard met ruzie!