Knappe Koppen gezocht en gevonden!

Maandag 16 januari namen de laatstejaars van Accountancy & IT en IT & netwerken deel aan Knappe Koppen: workshops georganiseerd door HoWest.

De voormiddagsessie "De 3D render pipeline van een game engine" zoomde in op de beelden die getoond worden bij games, met aandacht voor het wiskundige aspect daarvan. Na het middagmaal kregen ze tijdens de Engelstalige "Game Design"-sessie eerst theoretische achtergrond over wat schuilgaat achter game design, waarna er in groepjes gewerkt werd rond games die door onze leerlingen zelf gekozen werden. De games Sea Of Thieves, Minecraft, Among Us, GTA en The Last of Us werden eerst ontleed, waarna uit deze analyse een nieuw prototype gemaakt werd met primitieve hulpmiddelen.

Credits: Leen De Clercq en Evert De Boeck

Bekijk de foto's