Economie en organisatie

Lessentabellen Economie en Organisatie: 2e graad

Economie

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Economie

Engels

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Nederlands

Plastische opvoeding

Wiskunde

1

1

1

0

4

3

4

1

2

2

1

2

0 (HMC)  1 (SVI)

5/4

1 (HMC)  0 (SVI)

4/5

1

1

1

1

4

3/2 (HMC)   3 (SVI)

4

1

2

2

1

2

1 (HMC)  0 (SVI)

4 (HMC)  5/4 (SVI)

0

4/5

TOTAAL3232

Handel

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Leren leren

Lichamelijke opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Wiskunde

1

6

2

5

1

2

4

1

2

2

4

4

1

6

2

5

1

2

4

1

2

2

4

4

TOTAAL3434

Handel-talen

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Duits

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Leren leren

Lichamelijke opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Wiskunde

1

3

2

4

6

1

2

3

1

2

2

4

3

1

3

2

4

6

1

2

3

1

2

2

4

3

TOTAAL3434

Kantoor en verkoop

Vakken3e jaar4e jaar

Administratie en retail

Engels

Frans

Godsdienst

Leren leren

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

PAV

Zakelijke communicatie

13

3

4

2

1

2

1

6

2

13

3

4

2

1

2

1

6

2

TOTAAL3434