Derde graad

Office management & communicatie (Secretariaat-talen)

VAKKEN5 OMC (5 ST)6 OMC (6 ST)
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 L.O.22
 wiskunde22
 natuurwetenschappen11
Talen
 Duits44
 Engels - zakelijke communicatie44
 Frans - zakelijke communicatie55
 

Nederlands

33
 

Nederlands - zakelijke communicatie 

22
Specifieke vorming
 maatschappijleer11
 secretariaat66
TOTAAL3434