Ontmoeting met oud-leerlingen

Voor de leerlingen van 5OROL, 6OROL en 7BS vond er een ontmoeting plaats met enkele oud-leerlingen. Deze ontmoeting had tot doel om ervaringen te delen over de richting Office en Retail, Office en Logistiek en Business Support, de ervaringen over de hogeschool en wat werken gaan betekent na het middelbaar. 

De leerlingen kregen uitleg over het reilen en zeilen op een hogeschool en ze kregen ook tips wat ze nodig hebben om hogere studies aan te vangen. Termen als eigen discipline, motivatie, wil, notities nemen, deadlines respecteren, verslagen maken, opdrachten in een correcte taal uitvoeren en leren plannen kwamen veelvuldig aan bod. 

De oud-leerlingen deelden ook hun ervaringen mee over de studies in de derde graad van onze school. Onze leerlingen hebben zo een beter beeld gekregen van wat er van hen verwacht wordt en inzichten gekregen die nodig zijn om succesvol hun carrière in het middelbaar af te sluiten. 

Van harte dank aan onze oud-leerlingen om langs te komen en aan Bruno Sacré voor de organisatie.

Bekijk de foto's