Bezoek aan de Ros Beiaardtentoonstelling

Meneer Korte zorgt dat zijn leerlingen terdege voorbereid zijn op de komende festiviteiten in Dendermonde! Hij bezocht met al zijn klassen de pop-uptentoonstelling over het Ros Beiaard van meneer De Coninck. Ze hadden zelfs het geluk dat de deur van de stal openstond en ze een blik op het paard konden werpen!

Bekijk de foto's