FAQ Laptopproject

Veelgestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op allerlei praktische vragen zoals de kostprijs, hoe inschrijven, de verzekering, enzovoort.

 1. Hoe zit het laptopproject in elkaar?
 2. Waarom koos ORC ervoor om te starten met een laptopproject?
 3. Hoe betaal je de laptop?
 4. Hoeveel kost een laptop?
 5. Hoe bestellen?
 6. Waarom dezelfde laptop voor alle leerlingen?
 7. Welke laptop gaan de leerlingen gebruiken?
 8. Wat met de schrijfvaardigheid van de leerlingen?
 9. Wat als je al een laptop hebt. Kan je die dat niet meebrengen?
 10. Persoonlijk gebruik?
 11. Wat als er een probleem met de laptop is? Wat als hij valt?
 12. Wat bij verlies van het toestel?
 13. Wat als je naar een andere school gaat?
 14. Wat bij een defect tijdens de schoolvakanties?
 15. Wat als je na september instroomt?
 16. Wat na vier schooljaren?

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Hoe zit het laptopproject in elkaar?
Alle leerlingen kopen/huren via de school een laptop aan, zodat iedereen over een laptop van de school beschikt en deze kan inzetten bij het leerproces.
Terug naar de FAQs.

2. Waarom koos onze school ervoor om te starten met een laptopproject?
•    Digitale geletterdheid bij elke leerling.
•    Het verrijken van het leerproces.
•    Het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT.
•    Het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek).
•    Het doelgericht gebruik van de software.( vb. Smartschool, Onedrive, Office-pakket, MS Teams, …).
Terug naar de FAQs. 

3. Hoe betaal je de laptop?
Er zijn verschillende mogelijkheden om je laptop te betalen. Je kan meteen de volledige som betalen of de afbetaling spreiden over meerder jaren.

- Je huurt een laptop gedurende 46 maanden (4 schooljaren): Op het einde van deze periode is het toestel eigendom van de leerling.
Betaling van de huur verloopt via maandelijkse domiciliëring. Bij niet-inning van de domiciliëring zal de ouder op de hoogte gesteld worden via e-mail. Indien er niet wordt overgegaan tot betaling zal er 10 dagen later telefonisch contact opgenomen worden. De volgende stap zal een aangetekend schrijven gestuurd worden (10 euro administratieve kost).

- Je kiest voor directe aankoop: Je koopt de laptop om deze gedurende 48 maanden op school te gebruiken. Indien je het toestel koopt heb je gedurende 4 jaren garantie zoals eerder beschreven. Na deze periode vervalt de garantie.

- Praktisch: Na de bestelling en de betaling (waarborg in geval van huur, volledige betaling in geval van aankoop) zal het toestel af te halen zij op school op de afgesproken datum en uur.
Terug naar de FAQs. 

4. Hoeveel kost een laptop?
We zijn er ons van bewust dat de aankoop van een laptop voor sommige ouders een verhoogde financiële drempel kan zijn. We gaan dan ook graag in gesprek met ouders.

Prijzen:

 Rechtstreekse aankoopLeermiddel huren
Vóór 26 augustusOnline via webshop te bestelen + te betalen

1 x 754 euro

Online via webshop te bestellen + contract ondertekenen
+ waarborg betalen
= 8 x huurprijs
= 8 x 19,95 = 159,60 euro
Vanaf 1 septermber
iedere maand 38 maanden lang
 19,95 euro (via domiciliëring)
Maand 39 tot 46 0 euro – waarborg wordt verrekend
Wat na 4 jaar?Garantie met 1 jaar verlengen
= 1 x 90 euro
Garantie verlengen
per maand 8 eur via domicilëring

In de prijs zit ook de ondersteuning, nl. vier jaar garantie (hardware herstelling volgende werkdag) en inclusief vier jaar garantie op de batterij.

De prijzen hierboven zijn steeds inclusief BTW en inclusief de volledige BYOD-service. Deze houdt de volgende zaken in:
•    Toestel
•    Hoes
•    Imaging
•    Gebruik van M4S portaal
•    Gebruik van Assessment Q
•    4 jaar Next Business day On Site service waarbij herstellingen buiten garantie vanaf september 2021 aan 39 EUR gefactureerd worden (*) – ter info, batterij valt nog steeds binnen garantie en wordt dus kosteloos vervangen indien deze minder dan 70% rendement haalt.
•    4 jaar diefstalverzekering voor diefstal. In geval van een diefstal buiten school onder bedreiging of met braak (= voorleggen van PV van de politie) wordt het toestel vervangen aan een franchisekost van 39 EUR.

Terug naar de FAQs. 

5Hoe bestellen?

De bestelling van de laptop gebeurt digitaal via een daarvoor opgezette website.

Wie een eerstejaar inschrijft en aangeeft in het laptopproject te willen stappen, zal dan later via de school een link krijgen om de laptop bij Signpost te bestellen.

Terug naar de FAQs.  

6. Waarom dezelfde laptop voor alle leerlingen?

Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij/zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op.
We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.

Iedereen werkt met dezelfde softwareversies.
Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en kunnen elkaar helpen.
Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling…). Een betere aankoopprijs omwille van de grote hoeveelheid toestellen die besteld wordt. Alle toestellen zijn uitgerust met wifi-kaart om massaal dataverkeer te kunnen verwerken.
Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid om hun dochter/zoon te helpen bij defect. Daarom neemt de school, in samenwerking met Signpost, deze zorg over.
Terug naar de FAQs. 

7. Welke laptop gaan de leerlingen gebruiken?
HP Probook 435X360 – Ryzen3 – 4 GB SSD – 128 GB SSD – PEN - WFC
Terug naar de FAQs. 

8. Wat met de schrijfvaardigheid van de leerlingen?
We kiezen bewust voor een pen device laptop, dit type van laptop is zoveel meer dan een ‘gewone’ laptop zoals we die kennen. Naast alle gemakken van een laptop kan je een pen device laptop ook omvormen tot een tablet. Met de bijgeleverde pen is het mogelijk om (digitaal) te schrijven op deze laptop.
Terug naar de FAQs. 

9. Wat als je al een laptop hebt. Kan je deze dan niet meebrengen?
Neen. Door in groot aantal aan te kopen voorziet de school een sterke laptop aan een scherpe prijs voor elke leerling. De school is door het huur-koopsysteem eigenaar van de laptop. Zo kan de school de software op het toestel zetten en herstellingen uitvoeren indien nodig. Na vier jaar wordt de ouder/leerling eigenaar.
Terug naar de FAQs. 

10. Persoonlijk gebruik?
De laptop is ook thuis vrij te gebruiken. Hij wordt voor en na de schooluren nooit op school bewaard. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun laptop en laten deze niet onbeheerd achter.
Terug naar de FAQs. 

11. Wat als er een probleem is met de laptop? Wat als hij valt?
Onze ICT-dienst volgt problemen op en zoekt een oplossing. We verwachten dat elke leerling zorgzaam omgaat met eigen materiaal en dat van medeleerlingen. De laptop zit ingepakt in een stevige beschermhoes en er zijn lockers waar men de laptop tijdens de speeltijd kan opbergen. We werken aan veiligheid en preventie op elk gebied. Als een laptop verdwijnt of verwisseld wordt zijn we in staat deze te traceren.

Herstellingen binnen garantie van 4 jaar: Dit zijn gevallen waarbij het toestel niet meer goed werkt zonder dat er externe schade aan het toestel is. Kortom: een falen van het toestel zonder dat er iemand aan te pas kwam.

Vereist de schade aan het toestel een uitgebreider ingrijpen, dan bezorgt de school jou onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra jouw toestel hersteld is, neem je terug je eigen toestel in gebruik.
In de prijs is een uitbreiding van garantie inbegrepen van het wettelijk verplichte 1 jaar naar 4 jaar. Een verkorting van de reparatietijd van de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ naar enkele werkdagen is in de prijs inbegrepen.

In de praktijk betekent dit dat de laptops binnen de 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Een technicus komt dan zo snel mogelijk langs op de school. Bovendien hoort bij deze service een extra dienst van de school: de leerling krijgt een reservetoestel mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus over een toestel beschikken, ook als de schade aan het toestel door de leerling zelf is aangebracht.

Herstelling buiten garantie
Dit zijn de gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv kapot scherm, valschade, gebroken hoeken, vochtschade… De school bezorgt je onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra jouw toestel hersteld is, neem je terug je eigen toestel in gebruik.

Voor de herstelling wordt per schadegeval een maximaal forfaitair bedrag van 35 Euro aangerekend, inclusief btw. Belangrijk: deze forfaitaire verzekering dekt geen verlies of diefstal op school. Bij schade en diefstal buiten de school met sprake van braak of bedreiging kan tegen de prijs van 35 Euro een vervangtoestel bekomen worden (na klacht bij politie). Dit is geen nieuw toestel, wel een gelijkwaardig.

Enkel als de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. In dat geval krijgt u een soortgelijk toestel in de plaats. Dit zal geen nieuw toestel zijn, maar een toestel van dezelfde leeftijd. Deze regeling is enkel van toepassing indien de schade bij één schadegeval is ontstaan. Indien de schade ontstaan is door meerderde schadegevallen op te stapelen is deze regeling niet van toepassing. De school neemt dan contact op met de ouders om de best mogelijke oplossing te vinden.

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerder defecten (bv gebroken scherm en een barst in de kast) geen verband hebben met elkaar, wordt dat beschouwd als twee afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan de vrijstelling voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. Je doet er goed aan elke vorm van schade te melden, hoe klein die schade ook is.

Het is mogelijk dit bedrag via de eigen (familiale) verzekering te recupereren. De school speelt hierin geen bemiddelende rol.

Omdat een goede klaswerking vereist dat je steeds over een goed werkend toestel beschikt, moeten alle herstellingen door de school gedaan worden.

De technicus die de herstelling uitvoert heeft de eindbeslissing of een defect al dan niet buiten de garantie valt.

Leerlingen zijn verplcht hun toestel te laten herstellen bij defect. De school en de technici zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem. Via smartschool worden ouders verwittigd als er kosten zijn buiten garantie.

Hoes voor bescherming
We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zo veel mogelijk te beperken. Deze zit in de prijs inbegrepen.

Het bijhorende verzekeringscontract dekt schade en diefstal met braak of onder dreiging, met uitzondering van diefstal op school (niet gedekt door de verzekering). Het gaat om een verzekering met franchise, waarbij het toestel zal worden vervangen door een gelijkwaardig toestel.
In geval van diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie.
Elke laptop is geregistreerd op basis van een serienummer en MAC-adres en kan hieraan steeds herkend worden, ook in geval van herinstallatie van software.
Terug naar de FAQs. 

12. Wat bij verlies van het toetstel?
De leerling moet steeds een toestel hebben. In geval van diefstal of vandalisme worden de leerling en de ouders uitgenodigd op school om de mogelijkheden te bespreken. Het gaat in dit geval over de afrekening van het verloren toestel maar ook over de aanschaf van een vervangend toestel. Wat de mogelijkheden zijn hangt af van de concrete situatie. De school streeft steeds naar de voordeligste regeling voor leerling en ouders.

Het bijhorende verzekeringscontract dekt schade en diefstal met braak of onder dreiging, met uitzondering van diefstal op school (niet gedekt door de verzekering). Het gaat om een verzekering met franchise, waarbij het toestel zal worden vervangen door een gelijkwaardig toestel.
In geval van diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie.
Elke laptop is geregistreerd op basis van een serienummer en MAC-adres en kan hieraan steeds herkend worden, ook in geval van herinstallatie van software.
Terug naar de FAQs. 

13. Wat als je naar een andere school gaat?
Je levert de laptop in betaalt een verbrekingsvergoeding. Deze bedraagt tijdens het eerste jaar 125 Euro, tijdens het tweede jaar 100 Euro, tijdens het derde jaar 75 Euro tijdens het vierde jaar 50 Euro.

Blijf je de laptop gebruiken en betaal je de resterende perioden, dan wordt de laptop jouw eigendom.

In geval van directe aankoop werd het toestel al jouw eigendom. Ook bij het verlaten van de school blijft de garantie geldig.
Terug naar de FAQs. 

14. Wat bij een defect tijdens de schoolvakanties?
Tijdens de vakantie geldt deze garantie ook en kan de leerling rechtstreeks terecht bij de leverancier. Een vervangtoestel is dan niet mogelijk.
info@academicshop.be - Telefoon: 03 327 30 74
Terug naar de FAQs. 

15. Wat als je na september instroomt?
De huurperiode start vanaf de maand van je inschrijving.
Terug naar de FAQs. 

16.    Wat na 4 schooljaren?
Een toestel is geen eeuwig leven beschoren. Het toestel kan definitief defect gaan, vervangonderdelen blijven niet eeuwig beschikbaar, softwarefabrikanten brengen soms nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen…

Het basisgegeven is eenvoudig en zit vervat in de kostprijs:

Bij de start heb je een nieuw toestel en je hebt gedurende 4 jaar recht op:
-    een reservetoestel,
-    hulp bij softwareprolbleem,
-    een uitgebreide garantie,
-    een verzekering die de grootste kosten dekt bij schade die niet onder garantie valt,
-    onmiddellijke hulp (tijdens de schooluren) zodat je bij een probleem geen lesonderdelen moet missen.

Na vier jaren verandert het volgende:
-    de uitgebreide garantie valt weg,
-    de ondersteuning valt weg,
-    de verzekering valt weg,
-    geen reservetoestel in geval van panne.

Wat te doen?
Optie 1: nieuw toestel
Je koopt of huurt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint. Het oude toestel blijft in je bezit.

Optie 2: huidig toestel behouden
Je werkt verder met je oude toestel

Service en garantie kan je voor een jaar verlengen tegen een maandelijkse kostprijs van 8 Euro (na de eerste 4 jaren).

Leerlingen die een toestel aangekocht hebben en dit willen blijven gebruiken na de periode van 46 maanden kunnen optioneel een verlenging van de garantie en service aanvragen tegen een kostprijs van 90 Euro/jaar.
Terug naar de FAQs.