A-stroom

Latijn

Latijn
Vakken1e jaar2e jaar

Aardrijkskunde

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Plastische opvoeding

Techniek

Wiskunde

2

0

4

1

2

5

2

1

2

5

2

2

4

1

2

4

2

2

5

2

1

1

5

0

2

5

TOTAAL3232