Dit domein

Plusproject

Het Plusproject is een uitdaging voor meerbegaafden.

Meerbegaafde leerlingen hebben behoefte aan meer uitdaging. Met het PLUSproject mogen zij één tot twee uur per week hun eigen klas verlaten om een individueel traject te volgen.