Vernieuwing

Proeftuinproject laptopklassen

Laptopproject

Wij gaan samen met jullie de toekomst tegemoet! Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Door onze innovatieve aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties.

Sinds vorig schooljaar zijn we gestart met een laptopproject. Onze laptopklassen zijn een gigantisch succes! We voeren dit project verder stapsgewijs is. Vanaf september 2021 bieden we de mogelijkheid om binnen elk keuzepakket in het eerste jaar met de laptop aan de slag te gaan.

Het Óscar Romerocollege investeert in de digitale toekomst van haar leerlingen en voorziet laptops aan aantrekkelijke voorwaarden. We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik. We werken hiervoor samen met de firma Signpost. Dit bedrijf zal instaan voor de verkoop, betaling, service en garantie.

Voordelen van het gebruik van een eigen laptop in de klas

• kritisch en doelgericht leren opzoeken via internet;
• leerlingen kunnen in de klas, maar ook thuis instructiefilmpjes bekijken;
• school en thuis worden één leeromgeving met de leerkracht als begeleider
• leerlingen kunnen thuis leerstof herhalen omdat extra oefeningen, lesmateriaal…. online wordt aangeboden;
• leerlingen kunnen van thuis uit samenwerken met andere leerlingen.
• doordat iedereen dezelfde laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden.

Met goesting leren

Door sterk in te zetten op ICT-middelen krijgt de leerkracht meer ruimte om de leerlingen te coachen. Zo worden ze aangemoedigd om samen kennis op te bouwen en uit te wisselen.

• we versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen;
• we stimuleren probleemoplossend en ‘computationeel’ denken;
• we maken onze leerlingen ‘mediawijs’
• de leerkracht kan gemakkelijk extra oefeningen aanbieden en zo inspelen op individuele noden van leerlingen.

Het engagement van de school

Een laptop is een aanzienlijke kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken.
• Streven naar minder kopieën.
• Herbekijken van lesactiviteiten.
• De komende jaren bekijken op welke manier de aankoop van leerboeken en werkboeken zou kunnen afgebouwd worden.

Veelgestelde vragen

Onder constructie.