Programmeren met choco!

De leerlingen van 1 STEM & wetenschappen zetten hun eerste stappen in computationeel denken. Zichzelf programmeren om een boterham met choco te smeren leverde heel grappige taferelen op in de klas.

Intussen weten de leerlingen wat een algoritme is en een sequentie en kunnen ze deze intussen zelf schrijven. Letterlijk, want voorlopig programmeren we “op papier”. De volgende les voegen we de begrippen ‘event’, ‘loop’ en ‘conditie’ toe aan onze computationele kennis.

Nadien volgt het thema robots waarbij de leerlingen echt zullen programmeren met EV3.

Bedankt meneer Van Kerckhove voor beelden en tekst.

Bekijk de foto's