Studieaanbod

Studiekeuze

UITKIJKEN NAAR DE 2DE EN 3DE GRAAD

Sinds 2021 organiseert de Vlaamse overheid het aanbod in de 2de en 3de graad in domeinen (belangstellingsgebieden) en in 3 finaliteiten (afstudeerdoelen). In het Óscar Romerocollege kun je terecht voor de domeinen Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM, Sport*, en Taal en cultuur.

Binnen die domeinen zijn de studierichtingen geordend in 3 finaliteiten:

  • doorstroom”: gericht op verder studeren in het hoger onderwijs;
  • dubbele finaliteit”: doorstroom naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt;
  • arbeidsmarkt”: voorbereiden op het beroepsleven.

De meest abstracte studierichtingen zijn zeer breed algemeen vormend en beschouwen we om die reden als ‘domeinoverschrijdend’.

In ons Centrum leren en werken kunnen jongeren terecht die de opleiding op de schoolbanken willen combineren met leren op de werkplek.

 

Hieronder kunt u doorklikken naar onze richtingen in de vernieuwde graad met lestabellen per finaliteit:

  • Klik hier voor onze richtingen met lestabellen in de “doorstroom” (gericht op verder studeren in het hoger onderwijs);
  • Klik hier voor onze richtingen met lestabellen in de“dubbele finaliteit” (doorstromen naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt);
  • Klik hier voor onze richtingen met lestabellen in de “arbeidsmarkt” (voorbereidend op het beroepsleven).

 

Hieronder vindt u de richtingen die we aanbieden per campus:

 

 

 

DOMEIN ECONOMIE & ORGANISATIE

In het studiedomein Economie en organisatie staat het economische, commerciële en ondernemende aspect van onze samenleving centraal. Van inzicht verwerven in de macro-economie en de bedrijfswetenschappen tot vormen van commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening. Economische aspecten worden niet los gezien van maatschappelijke en sociale aspecten. 

DOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

In het studiedomein Maatschappij en welzijn staat de mens centraal. Leerlingen komen er in contact met verschillende facetten van de maatschappij of de mens in zijn verlangen naar welbevinden en welzijn. Afhankelijk van het leerlingenprofiel ligt de focus eerder op concreet aan de slag gaan met en voor mensen of op een eerder theoretische benadering vanuit een wetenschappelijke blik.

DOMEIN STEM

In het studiedomein STEM (Science Technology Engineering Mathematics) ligt de focus op een onderzoekende en probleemoplossende wetenschappelijk-technische houding, innovatie en het aansturen van processen op basis van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Binnen STEM onderscheiden we drie uiteenlopende profielen: van de ontdekker die vertrekt vanuit wiskundige modellen en fysische wetmatigheden tot de ontwerper die de wetenschappen gebruikt om praktische problemen op te lossen en ten slotte de vakman die praktijkgericht ontwerpen realiseert. 

DOMEIN TAAL & CULTUUR

 

In het studiedomein Taal en cultuur staat het omgaan met verschillende talen en culturen centraal. De leerlingen beleven plezier aan lezen, luisteren, spreken, schrijven en spelen met taal, zowel in de moderne als de klassieke talen. Ze zijn nieuwsgierig naar andere culturen en naar cultureel erfgoed (materieel en immaterieel). Ze staan open voor talige diversiteit en willen native speakers in hun eigen taal te woord staan.

DOMEIN SPORT*

In het studiedomein Sport combineer je een stevig pakket algemene vorming met een uitgebreid pakket sport. De leerlingen verwerven wetenschappelijke of technische inzichten met betrekking tot sportbeoefening, hebben aandacht voor gezondheidsaspecten en maken kennis met aspecten van leidinggeven en organisatie.

CENTRUM LEREN & WERKEN

Ons Centrum leren en werken begeleidt leerlingen vanaf 15 jaar die niet langer voor voltijds onderwijs kiezen, maar liever al doende leren. Deze leerlingen volgen een individueel leertraject op basis van hun interesse en hun schoolverleden. Zij gaan 2 dagen naar school en 3 dagen uit werken. Het Centrum stimuleert leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en op korte termijn een plek te verwerven op de arbeidsmarkt.

 

DUAAL LEREN

WAT?
■ Een opleidingstraject, waarbij het aanleren van competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek en de school.
■ Het doel is het behalen van een onderwijskwalificatie of een beroepskwalificatie.
■ De leerling is twee dagen op school (16 u) en drie dagen op de werkplaats (22u).
■ Er is begeleiding door een trajectbegeleider op school en door een mentor in het bedrijf.
■ Voor elke leerling wordt een individueel opleidingsplan uitgewerkt door de trajectbegeleider, in overleg met de leerling en de onderneming.
■ De leerling ontvangt een leervergoeding.

VOOR WIE?
■ Voor elke leerling bso en voor quasi elke leerling die in het tso het eerste of het tweede leerjaar van de tweede graad of het eerste leerjaar van de derde graad een A- of B-attest behaalde.
■ Voor de leerling die van de delibererende klassenraad een gunstig advies krijgt met betrekking tot de arbeidsbereidheid (“gemotiveerd om te leren en te participeren op de werkplek”) en de arbeidsrijpheid (“competent om te leren en te participeren op de werkplek”).

Klik hier voor meer info en de huidige lessentabellen van de 2de en de 3de graad, maar weet dat de regering bezig is met een geleidelijke onderwijshervorming. Raadpleeg hiervoor de onderstaande links.

  • Klik hier voor het studieaanbod in de tweede graad voor de eerstejaars van 1 september 2021 (onder voorbehoud van wat de regering beslist).
  • Klik hier voor het studieaanbod in de derde graad voor de eerstejaars van 1 september 2021 (onder voorbehoud van wat de regering beslist).