Dit domein

Vernieuwend evalueren

VERNIEUWEND EVALUEREN HELPT LEREN

Vanuit onze schoolvisie is ons evaluatiebeleid gericht op de maximale ontplooiing van elke leerling. Anders dan het klassieke evaluatiesysteem, stimuleren en motiveren we al onze leerlingen om het leerproces in eigen handen te nemen.

Voor onze eerstejaars willen we vooral een brug zijn tussen de lagere school en de bovenbouw. Daarom maken we hen volop wegwijs in het ‘leren leren’. We gaan niet af op enkele momentopnames, maar wel op het proces dat ze afl eggen. Zo zorgen we ervoor dat zij de leeruitdagingen van de komende jaren zelfstandig kunnen aanpakken.