Dit domein

Visie

KANSEN CREËREN EN WAARMAKEN

Voor het Óscar Romerocollege betekent kwaliteitsvol onderwijs voluit inzetten op elk talent. Zo creëren we reële kansen voor elke leerling.

■ Individuele leerling centraal

Naast een brede basiszorg is er in onze school steeds begeleiding op maat van de individuele leerling.

■ Met volle goesting naar school

Een studierichting vinden die aansluit bij je interesses is cruciaal om het traject succesvol af te leggen. Met een objectieve oriëntering in de eerste graad en een groot studieaanbod in de bovenbouw stimuleren wij elke leerling om hun individuele talenten te ontplooien.

■ Iedereen betrokken

Met een cultuur van inspraak, open communicatie en gastvrijheid betrekken we leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie.

■ Maatschappelijk verantwoord onderwijs

Via allerlei schoolse en buitenschoolse initiatieven en projecten laten we jonge mensen groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin. Zo dragen ze al doende bij aan een betere samenleving.