Studieaanbod

Algemene vorming

Wat is algemene vorming?

In ons centrum voor deeltijds onderwijs volg je in een standaard traject 7 lesuren Algemene Vorming, ook wel PAV (project algemene vakken) genoemd. In PAV worden de traditionele algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, wetenschappen en maatschappelijke vorming in één project samen aangeboden.

Het vak wordt onderverdeeld in 4 clusters:

 • Informatieverwerving en -verwerking
 • Probleemoplossend denken
 • Individueel werk en groepswerk
 • Maatschappelijke participatie 

Aan de hand van levensechte en herkenbare inhouden worden de vaardigheden gebundeld in maatschappelijk relevante thema’s zoals solliciteren, omgaan met geld,…                              
Om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen gaan we soms ergens op bezoek of op uitstap. Deze buitenschoolse activiteiten kaderen altijd binnen het leerplan en maken deel uit van je traject.

In het deeltijds beroeps secundair onderwijs worden dezelfde leerplannen voor AV gebruikt als in het voltijds onderwijs. Dit wil zeggen dat de getuigschriften en diploma’s die je eventueel kan behalen hetzelfde maatschappelijk effect hebben. Je kan, na het behalen van een getuigschrift of diploma, onder dezelfde voorwaarden als leerlingen uit het voltijds onderwijs, toegang krijgen tot verder studeren, en je kan je voor dezelfde openbare examens inschrijven. 

Wat kan je behalen?

Vier keer per schooljaar zal de klassenraad samenkomen om te oordelen of je aan een aantal doelstellingen voldoet en welke leerplandoelen je hebt verworven. Hij beslist dan ook of je in aanmerking komt voor een studiebewijs en zal je schriftelijk de belangrijkste redenen voor die beslissing geven.

Voor Algemene Vorming kan je in ons centrum het volgende behalen, mits te voldoen aan alle voorwaarden:

het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs

Op voorwaarde dat je:

 • met uitzondering van de eerste graad, ten minste twee schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebt doorgebracht;
 • ten minste één certificaat hebt behaald;
 • op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen algemene vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming.

het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs

Op voorwaarde dat je:

 • met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebt doorgebracht;
 • ten minste één certificaat hebt behaald;
 • op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen algemene vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming.

het diploma van secundair onderwijs

 Op voorwaarde dat je:

 • met uitzondering van de eerste graad, ten minste vijf schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebt doorgebracht;
 • een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs bezit;
 • ten minste één certificaat hebt behaald;
 • op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen algemene vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming

 Als je 18 wordt, kan de klassenraad eventueel beslissen om je een vrijstelling van de algemene vorming te geven. In dat geval krijg je per week 16 lesuren beroepsgerichte vorming (dubbele beroepsopleiding).