Corona - update #2

Afstandsleren kan maar als je over een computer en internet beschikt. In deze tijden is dit in kader van leren voor jongeren een basisbehoefte geworden die niet voor iedereen evident is.

Gelukkig is er ondersteuning.

We mochten de voorbije weken verschillende leerlingen blij maken met het ter beschikking stellen van  een laptop en tijdelijk toegang tot internet om hun taken te kunnen afwerken en de online lessen te kunnen volgen.

Dankzij een paar goede doelen projecten en een gulle gift van serviceclub Zonta konden we ons aanbod vergroten en 6 nieuwe laptops aankopen om ter beschikking te stellen van jongeren.

Hartelijk dank daarvoor!