Dit domein

Dagindeling

Bij het begin van het schooljaar worden je lesdagen aangeduid. Doorgaans is dit op maandag/dinsdag of op donderdag/vrijdag. Er wordt hierbij rekening gehouden met de keuze van je opleiding, je klas AV (tweede of derde graad/diplomagroep) en de invulling van je voltijds engagement (soms kan je werkgever bv. verwachten dat je op een bepaalde dag komt werken rekening houdend met een wekelijkse sluitingsdag). 

We houden GEEN rekening met je wens om met bepaalde vrienden/familieleden in dezelfde klas te zitten of tijdens dezelfde lesdagen te komen. We kiezen voor jouw best haalbare leertraject en niet voor een vriendengroep.

Een normale schooldag is als volgt ingedeeld :

07.45 uDe school gaat open
08.20 u

Aanvang vorming

10.05 uPauze
10.20 uVervolg vorming
11.55 uMiddagpauze
12.45 uAanvang vorming
14.25 u

Pauze

14.35 uVervolg vorming
15.25 uEinde lessen AV
16.15 uEinde lessen BVG

Te laat komen

Je zorgt ervoor dat je steeds op tijd bent! Kom je toch te laat in de les, dan moet je je eerst aanmelden op het secretariaat.

Wie zonder geldige reden te laat komt, blijft op diezelfde dag 15 min na ongeacht je algemene of beroepsgerichte vorming hebt. Het nablijven gebeurt binnen permanentie en start pas bij het afgeven van de GSM.

Vroeger vertrekken

Wie om één of andere belangrijke reden vroeger moet vertrekken, vraagt eerst uitdrukkelijk toestemming aan de coördinator. Zonder deze toestemming geldt je afwezigheid als ‘spijbelen’ (B-code) en ben je niet verzekerd bij een ongeval.

School verlaten tijdens de pauzes

Tijdens de kleine pauzes wordt er NIET naar buiten gegaan: niet om snel een broodje te halen, ook niet om bijvoorbeeld je parkeerschijf bij te stellen indien je met de auto bent en zeker niet om te roken. Alle autobestuurders worden verzocht om gebruik te maken van het gratis parkeerterrein ter hoogte van de Noordlaan.