Beroepsopleiding

Elektriciteit

Deze opleidingen zijn modulair. Dit wil zeggen dat je doorlopend volgens je eigen tempo en via deelmodules (met elk een deelcertificaat) geleidelijk naar een eindcertificaat werkt.

CERTIFICAATDEELCERTIFICAAT

Residentieel Elektrotechnisch Installateur

Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel

Montagewerken elektriciteit residentieel

Installatiewerken elektriciteit residentieel

Verdeelbord elektriciteit residentieel

Inbedrijfstelling residentiële installatie

Bordenbouwer

Montage bord en kast elektriciteit

Bedradiding en testing bord en kast elektriciteit

 

ElektriciteitElektriciteit

  

een job vol spanning ... dat is elektriciteit zeker!

Overzicht opleidingen   Volgende opleiding