Beroepsopleiding

Personenzorg

Deze opleidingen zijn lineair. Dat wil zeggen dat er hier nog geen deelmodules zijn en dus ook geen deelcertificaten kunnen worden behaald. 

Het beroepscertificaat wordt al dan niet op het einde van het schooljaar behaald (onder andere na een praktijkproef).

CERTIFICAATDEELCERTIFICAAT

Logistiek helper in de zorginstelling

---

Verzorgende / zorgkundige

---
 Impressie
Personenzorg_02 

zorgen voor morgen... vandaag mensen helpen !

Overzicht opleidingen   Volgende opleiding