Onze school

Partners

CLB

Vrij CLB Waas en Dender
www.vclbwaasdender.be

Scholengemeenschap Archipel en Schelde- en Denderland

www.sg-archipel.be
www.scheldeendenderland.be

Kathondvla

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Vicariaat onderwijs bisdom Gent

Diocesane pedagogische begeleiding bisdom Gent
www.kogent.be

Departement Onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
www.ond.vlaanderen.be

LOP

In het lokaal overlegplatform zetelen alle onderwijsverstrekkers uit Dendermonde (directies en schoolbesturen) en een breed gamma van lokale organisaties die te maken hebben met gelijke kansen en armoedebestrijding. De opdrachten van het LOP zijn decretaal bepaald: www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/